Høring - Vurdering av mulighetene for innføring av en artotekordning i Norge

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette ABM-utviklings utredning ”Artotekordning i Norge” på høring. ABM-utvikling anbefaler at det etableres en forsøksordning med ny kunstformidling gjennom artotek.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2007