Høring - "Bibliotekreform 2014"

Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har sendt utredningen ”Bibliotekreform2014” (ABM-skrift 30) på høring. <B></B>

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2007