Høring - "Bibliotekreform 2014"

Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har sendt utredningen ”Bibliotekreform2014” (ABM-skrift 30) på høring. <B></B>

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/6573 KU/KU2 NBA:amb

14.12.2006

Høringsbrev – ”Bibliotekreform 2014”

Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet sender med dette utredningen ”Bibliotekreform2014” (ABM-skrift 30) på høring.

Utdannings- og forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) og Kultur- og kirkedepartementet fastsatte i 2004 mandat for utredning av et samlet bibliotekfelt. Samtidig ble det oppnevnt en referansegruppe med 11 medlemmer fra relevante fagmiljøer. Mandatet for utredningen ble utformet i samsvar med de premissene som ble lagt til grunn i St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Utredningen ble utført av ABM-utvikling på oppdrag fra de to departementene og ” Bibliotekreform2014” ble overlevert 25. september i år.

De tre viktigste elementene i den foreslåtte bibliotekreformen er følgende:

Felles nasjonale digitale tjenester:
Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester er målet å skape et digitalt bibliotek som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering.

Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge:
Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Befolkningen i små kommuner har behov for samme omfang og kvalitet på bibliotektjenester som de som bor i store byer. Målet er å gi et gjennomgående bedre bibliotektilbud gjennom sterkere bibliotek og kompetansemiljøer, som er i stand til å utvikle flere og bedre tjenester. Styrkingen vil skje gjennom samarbeid og samordninger til sterkere enheter med bredere tjenestetilbud.

Kompetanseutvikling for ansatte:
Formålet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal ha en bred og oppdatert kompetanse for å yte bedre tjenester. Bibliotekforskning skal gi ny kunnskap.

Dessuten skal det fysiske biblioteket videreutvikles som et sted for læring, kulturformidling og som et sted for integrering og kulturelt mangfold. Bibliotekene skal i større grad være et unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: på nettet, i forskningen og undervisningen, og på det lokale biblioteket.

Høringsuttalelser

Av hensyn til den videre oppfølging av utredningen ber vi om at høringsuttalelsene legges opp etter følgende mal:

1. Generelle kommentarer

2. Kommentarer til de enkelte forslagene. Vi ber om at det tydelig framgår hvilke forslag kommentarene gjelder og at forslagene kommenteres i samme rekkefølge som de fremkommer i utredningen.

3. Evt. andre kommentarer

Vi ber spesielt om høringsuttalelser knyttet til forslagene om en endret biblioteklov, et norsk digitalt bibliotek og konsolidering innen folkebiblioteksektoren.

Utredningen består av to deler. Del I heter ”Strategier og tiltak”, del II heter Norgesbiblioteket – nettverk for kunnskap og kultur.

Høringsfristen er satt til 1. april 2007. Liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende virksomheter eller medlemsorganisasjoner bør forelegges utredningen.

Høringsuttalelsene sendes til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep,
0030 Oslo og elektronisk til postmottak@kkd.dep.no. Innkomne høringsuttalelser vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.

Med hilsen

Christina Smith-Erichsen
avdelingsdirektør

Nina Børge-Ask
rådgiver

RAMMER

Høringsuttalelser legges ut fortløpende. Høringsfrist er 01.05.07.

Høringsuttalelsene legges ut i PDF-format.

 

Akershus fylkeskommune - vedlegg

Alstahaug kommune

Alvdal kommune

Arendal kommune

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Askvoll kommune

Bamble kommune

Bardu kommune

Beiarn kommune

Berg kommune

Bergen kommune

Bibliotekarforbundet

Biblioteksentralen

Bibsys

Birkenes kommune

Bokhandlerforeningen

Bryne videregående skole

Brønnøy kommune

Buskerud fylkeskommune

Bygland kommune

Bærum kommune

Bø kommune

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Det norske Samlaget

Diakonhjemmet høgskole

Drammen kommune

Eid kommune

Eidskog kommune

Eigersund kommune

Enebakk kommune - vedlegg

Engerdal kommune

Etne kommune

Evje og Hornnes kommune

Fagforbundet

Felles uttalelse for Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot kommune

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fjell kommune

Flora kommune

Folldal kommune

Foreningen Norges døvblinde

Forskerforbundet

Forvaltningsorganisasjonen LINO

Frei og Kristiansund kommuner

Froland kommune

Frøya kommune

Fylkesbiblioteksjefkollegiet

Fylkesmannen i Vestfold

Fyresdal kommune

Gamvik folkebibliotek

Gaular kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune - oversendelsesbrev - vedlegg

Halden kommune

Hamar kommune

Haram kommune

Hareid kommune

Harstad kommune

Hedmark fylkeskommune

Helgeland Regionråd

Hemne kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune

Hof kommune

Hol kommune

Holmestrand kommune

Hordaland fylkeskommune

Hyllestad kommune

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Oslo

Høyanger kommune

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jevnaker kommune

Kautekeino kommune

Klepp kommune

Klæbu kommune

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kragerø kommune

Krødsherad kommune

Kulturforbundet

Kvam herad

Kviteseid kommune

Kåfjord kommune

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Lavangen kommune

Larvik kommune

Lebesby kommune

Leikanger kommune

Lenvik kommune

Leser søker bok

Levanger folkebibliotek

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune - oversendelsesbrev

Lofotrådet

Lund kommune

Lunner kommune

Lyngen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Meldal kommune

Melhus kommune

Midt-Troms regionråd

Moss kommune

Møre og Romsdal fylke

MÅHA bibliotekene (Marnadal, Åseral, Hægebostad og Audnedal folkebibliotek)

Måsøy kommune

Namdalsbibliotekene

Namdalseid kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Narvik bibliotek

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalt nettverk for litteraturen i Den kulturelle skolesekken (Littnett)

Nedre Eiker kommune

Nettverk for private høyskoler

Nissedal kommune - vedlegg

Nittedal kommune

Nordkapp folkebibliotek

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Odal kommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges handelshøyskole

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norgesuniversitetet

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Bibliotekforening

Norske Samers Riksforbund

Norsk fagbibliotekforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk filminstitutt

Norsk Kulturforum

Norsk kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk Oversetterforening

Norsk Studentunion

Norsk Tjenestemannslag

Nynorsk kultursentrum

Næringslivets Hovedorganisasjon - ingen merknader

Nærøy kommune

Offentlig utvalg for blindeskrift

Oppegård kommune

Oppland fylkeskommune

Os kommune

Oslo kommune

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

Radøy kommune

Rana kommune

Regionalt biblioteksamarbeid i Midt-Troms

Regionrådet Nordhordland

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Riksarkivaren

Rissa kommune

Rogaland fylkeskommune

Røros kommune

Råde kommune

Sametinget

Samnanger kommune

Sande kommune

Sandefjord kommune - vedlegg

Sandnes kommune

Sarpsborg kommune

Seljord kommune

Sel kommune

Skedsmo kommune

Skjervøy kommune

Snåsa kommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Stange kommune saksframlegg - saksprotokoll

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens institutt for rusmiddelforskning

Statens råd for funksjonshemmede

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stokke kommune

Storbybibliotekene (Deichmanske bibliotek, Bergen Off. Bibliotek, Trondheim folkebibliotek og Stavanger bibliotek)

Stord kommune

Storfjord kommune

Sunndal kommune

Sunndal kommune, grunnskoletjenesten

Synshemmede Akademikeres Forening

Sølvberget

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Varanger kommune

Time kommune

Tolga kommune

Tokke kommune

Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Trysil kommune

Trøgstad kommune

Tynset kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang herad

Ulvik kommune

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Vadsø kommune

Valdresbiblioteka

Valle kommune

Vefsn kommune

Vennesla kommune

Verdal kommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkesbibliotek

Vestvågøy kommune

Voksenopplæringsforbundet

Våler kommune

Ørland kommune

Østfold fylkeskommune

Øvre Eiker kommune

Ål kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Åsnes kommune