Høring - Evaluering av ABM-utvikling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet har DIFI gjennomført en evaluering av ABM-utvikling - statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008