Prop. 135 L (2012–2013)

Endringer i lov om folkebibliotek

Les dokumentet:

Følg proposisjonen på Stortinget