Prop. 135 L (2012–2013)

Endringer i lov om folkebibliotek

Endringer i lov om folkebibliotek

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget