Høring - endringer i lov om folkebibliotek

Kulturdepartementet legger frem forslag til endringer i lov om folkebibliotek i høringsnotat av 8. mars 2012. Høringsfristen er 8. juni.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2012