St.meld. nr. 48 (2002-2003)

Kulturpolitikk fram mot 2014

Kulturpolitikk fram mot 2014

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget