St.meld. nr. 48 (2002-2003)

Kulturpolitikk fram mot 2014

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no