Prop. 116 LS (2010–2011)

Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget