St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

For budsjetterminen 2002 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget