Ot.prp. nr. 30 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget