Ot.prp. nr. 30 (2008-2009)

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget