Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015 tirsdag 12. mai 2014.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Nett-TV

Budsjettdokumenter

 

Om departementenes budsjetter:

Pressemelding:

Klima- og miljødepartementets pressetelefon: 94 78 25 05

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å opprette et senter for forskning på høyreekstremisme. Forslaget kommer i regjeringens reviderte budsjett for 2015.

I forbindelse med innføringen av ordningen for redusert foreldrebetaling i barnehager foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet til kommunene med en engangsbevilgning på 41,7 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 6 millioner kroner.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Pressetelefon: 22 24 77 07 | E-post: kdinfo@kd.dep.no.

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 22 24 91 40

Pressemeldinger:

Nærings- og fiskeridepartementets pressetelefon: 902 51 303 (ikke SMS) 


Pressemeldinger:

Olje- og energidepartementets pressetelefon 415 73 500.