Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Øker innsatsen for å forebygge ensomhet blant eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke støtten til arbeidet med å forebygge ensomhet blant eldre med ti millioner kroner.

Mange i samfunnet vårt er ensomme, og ensomhet rammer i større grad yngre og eldre mennesker enn andre. Tre av ti personer over 80 år sier de er ensomme.

- I eldre år kan sviktende helse og tap av nære personer og nettverk føre til isolasjon og ensomhet. Det kan gjøre det vanskeligere å mestre hverdagens utfordringer og å leve med sykdom. Regjeringen styrker nå innsatsen for å redusere ensomhet hos eldre og legge til rett for økt sosial kontakt og aktivitet. Det er god forebyggende medisin, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen øker støtten til frivillige organisasjoners arbeid med å forebygge ensomhet hos eldre med til sammen 10 millioner kroner. 

Regjeringen styrker følgende tiltak:

  • Røde Kors og Turistforeningen samarbeider om gågrupper for eldre. Det foreslås å styrke dette arbeidet med tre millioner. Seniordans foreslås styrket med en million kroner. Begge tiltakene har som mål å få flere eldre som lever alene eller er ensomme med på aktiviteter. Tiltakene er viktige både for å bidra til mer sosial kontakt og for økt fysisk aktivitet og bevegelse hos eldre.
  • Det foreslås å styrke frivillige organisasjoners arbeid med besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen med tre millioner kroner.
  • Det foreslås tre millioner kroner til utvikling og utprøving av teknologiske verktøy som kan mobilisere pårørende og bidra til samhandling mellom generasjonene og til at eldre og pårørende kan vedlikeholde og opprettholde sosiale nettverk. Et eksempel kan være datahjelp fra unge til eldre. Tiltaket vil inngå i Pårørendeprogrammet.