Historisk arkiv

En milliard til Syria og naboland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Borgerkrigen i Syria har ført til en av de største humanitære krisene vi har sett etter andre verdenskrig. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til Syria og nabolandene med 250 millioner kroner. Det betyr at total norsk støtte kommer opp i én milliard kroner i 2015, sier utenriksminister Børge Brende.

FN har i år bedt verden bidra med 59 milliarder kroner for å møte de humanitære behovene i Syria og nabolandene. Kun 18 prosent av FNs appell er dekket så langt i år. Økte bidrag er derfor nødvendig.

- Norge er en av de største bidragsyterne til Syria og regionen. Basert på tilsagn gitt under giverkonferansen i Kuwait i påsken, er Norge den sjuende største nasjonale giveren i absolutte tall. Når vi tar med de ekstra 250 millionene som gis i revidert nasjonalbudsjett, har vi bidratt med nesten tre milliarder kroner siden borgerkrigen startet. Det gjør oss til en større giver enn de øvrige nordiske landene til sammen. Støtten går blant annet til mat, husly, helse, utdanning, vann og sanitære tjenester, sier Brende.

Siden konflikten i Syria brøt ut i 2011 har antall flyktninger til Syrias naboland passert 3,8 millioner. Mer enn halve befolkningen, 12,2 millioner mennesker, er avhengig av humanitær støtte. Barna blir hardest rammet og minst 150 millioner av «Syria-milliarden» går derfor til utdanning og beskyttelsestiltak.

- Flyktningkrisen er en enorm belastning for nabolandene. Situasjonen er spesielt dramatisk i Libanon, der nesten hver fjerde innbygger nå er syrer. Det er viktig å støtte flyktninger og naboland for å hindre at krisen truer stabiliteten i hele regionen, sier Brende. Det er også viktig å støtte gode, humanitære tiltak rettet mot den hardt prøvede sivilbefolkningen inne i Syria.

- Det er avgjørende å få til en snarlig stans i volden i Syria. Norge støtter både FNs spesialutsending Staffan de Misturas innsats og andre dialoger for å finne en politisk løsning på konflikten i Syria. Dette er en svært krevende oppgave, sier Brende.