Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Styrker saksbehandlingen i UDI: Flere skal utvises

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 11,3 millioner ekstra til saksbehandling i Utlendingsdirektoratet (UDI) fordi antallet innkomne utvisningssaker øker.

– Det er viktig at det treffes raske utvisningsvedtak overfor personer som begår kriminalitet, slik at disse kan sendes raskt ut av landet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

I tillegg er det viktig at det reageres med utvisning og fremtidig innreiseforbud for personer som bryter utlendingsloven og oppholder seg ulovlig i Norge.

– Dette er helt avgjørende for tilliten til asyl- og innvandringspolitikken, sier statsråd Anundsen.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til UDI med 11,3 mill. kroner i 2015. Bevilgningsøkningen er knyttet til den anslåtte økningen i innkomne utvisningssaker sammenlignet med hva som ligger til grunn for gjeldende budsjett. Det er ønskelig at behandlingen av flere utvisningssaker i minst mulig grad går utover behandlingen av andre sakstyper i UDI. 

Videre foreslår Regjeringen å bevilge 5,6 mill. kroner til UDI til gjennomføringen av nødvendige tilpasninger i samhandlingsløsningene, knyttet til elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG) og digital postkasse. Det er viktig at slike endringer kan gjennomføres uten at det går på bekostning av det som er UDIs kjerneoppgaver.