Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Herreløs arv - Barn og unges fritidsaktiviteter styrkes med 6,5 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen la i fjor høst fram forslag om at herreløs arv, det vil si arv fra personer uten arvinger, skal tilfalle frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. Endringene i arveloven ble vedtatt av Stortinget i mars 2015. Dette følges opp i revidert budsjett ved at Herreløs arv allerede i 2015 vil gå til frivillige organisasjoner som arbeider for barn og unge. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne er særlig fremhevet.

- Vi vil styrke frivilligheten og gjøre den mer uavhengig av staten. Å la herreløs arv tilfalle frivillige organisasjoner er et viktig skritt i denne retningen og en oppfyllelse av Sundvolden-plattformen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Midlene som for 2015 er på 6,5 millioner kroner kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Dette skal bidra til at mest mulig av midlene går uavkortet til formålet og minst mulig til administrasjon. 

Årlig beløp fastsettes på bakgrunn av herreløs arv som er mottatt to år før budsjettåret.