Historisk arkiv

20 millioner til testlab på Sørlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Revidert nasjonalbudsjett

– Vi trenger mer nyskaping i næringslivet. Det nye testlaboratoriet kan bidra med nye og viktige løsninger, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Mechatronics Innovation Lab (MIL), tidligere kjent som Sørlandslab.

– Norsk økonomi må omstille seg i årene som kommer. Både bedriftene på Sørlandet og resten av landet må tenke nytt. Mechatronics Innovation Lab vil gi næringslivet over hele landet mulighet til å teste ut ny kunnskap og teknologi, sier næringsminister Monica Mæland.  

Bevilgningen kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal gå til utstyr ved det planlagte testlaboratoriet i Grimstad.  

– Testlaboratoriet vil styrke bedriftenes konkurranseevne i etablerte markeder som olje og gass. Det vil også bidra til å overføre teknologien til nye markeder som er i vekst. Vi håper det nye senteret vil gjøre det mer attraktivt for utenlandske bedrifter å investere i forskning og utvikling i Norge, sier Mæland.

MIL skal etableres i samarbeid mellom Universitetet i Agder og Node-klyngen på Sørlandet.

Klyngen har rundt 15.000 ansatte i Norge, og omfatter bedrifter innen prosess- og teknologiindustrien. Node-bedriftene har i dag over 80 prosent av verdensmarkedet for design og leveranser av boreutstyr, og er ledende leverandører av løfte- og losseutstyr og vinsjer.

- Mechatronics Innovation Lab vil gi dem mulighet til å teste og utvikle nye teknologiske løsninger i Norge, sier Mæland.

Testlaboratoriet vil være en enhet under Universitetet i Agder.