Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Styrker e-resept med 15,8 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Utbredelsen av e-resept er en suksess. Nå er det behov for en modernisering av den tekniske løsningen. Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med 15,8 millioner kroner.

- En viktig del av moderniseringstiltaket er å sørge for at e-reseptløsningen blir bedre rustet til å håndtere økningen i antall resepter. Derfor foreslår regjeringen å styrke arbeidet med 15,8 millioner kroner for å starte dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nå formidles det over 40 millioner resepter årlig, noe som gjør det til den viktigste løsningen for legemiddelhåndtering i helsesektoren. E-resept sørger for sikker og effektiv elektronisk formidling av resepter og reseptopplysninger og reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler.

E-resept er innført hos de fleste fastleger, avtalespesialister, legevakter, apotek og bandasjistforretninger. Nå skal løsningen gradvis innføres på sykehus, i kommunal helse- og omsorgssektor og hos tannleger. 

- Regjeringen skal modernisere IKT-løsningene i helse- og omsorgssektoren. For å skape en helsetjeneste hvor pasienten står i sentrum, må gode IKT-løsninger være på plass, sier Høie.