Historisk arkiv

Kompensasjon til kommunene Rauma og Stranda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

RNB 2015

Regjeringen foreslår å gi 10 millioner kroner til hver av kommunene Rauma og Stranda som kompensasjon for historisk pådratte investeringskostnader knyttet til overvåkning av fare for store fjellskred.

NVE overtok 1. januar 2015 fjellskredovervåkningen som tidligere ble drevet av de interkommunale selskapene Åknes Tafjord Beredskap og Nordnorsk Fjellovervåkning.

- Det er en god og framtidsrettet løsning at NVE fra 1. januar i år overtok fjellskredovervåkningen som tidligere ble drevet i kommunal regi. Dette er en løsning alle parter er tjent med, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

I forbindelse med overtakelsen har kommunene bedt om kompensasjon for sine historisk pådratte kostnader knyttet til fjellskredovervåkningen. Regjeringen legger opp til at kommunene Rauma og Stranda får ti millioner kroner hver til å dekke historiske kostnader.

- Jeg mener denne kompensasjonen er rimelig ut fra en samlet vurdering. Dette vil da avslutte en vellykket overtakelsesprosess, fortsetter olje- og energiminister Tord Lien.