Revidert nasjonalbudsjett 2015: Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2015

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om Revidert nasjonalbudsjett.

  • Kapittel 2 De økonomiske utsiktene:    Excel-versjon av 'Kap.2:De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'Kap.2:De økonomiske utsiktene'
  • Kapittel 3 Den økonomiske politikken: Excel-versjon av 'Kap.3:Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'Kap.3:Den økonomiske politikken'
  • Kapittel 4 Skatte- og avgiftspolitikken: Excel-versjon av 'Kap.4:Skatte- og avgiftspolitikken' Html-versjon av 'Kap.4:Skatte- og avgiftspolitikken'