Meld. St. 2 (2014–2015)

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget