Meld. St. 2 (2014–2015)

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no