Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Styrket satsing mot barnefattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I frivillige organisasjoner får barn og unge mulighet for opplevelser, mestring, nye venner og sosial tilhørighet. Som ledd i regjeringens strategi mot barnefattigdom styrkes Kulturdepartementets budsjett med 5 millioner kroner på frivillighetsfeltet.

Styrkingen kommer i tillegg til regjeringens særskilte satsing for å senke terskelen for at flere barn kan delta i idrett og fysisk aktivitet, som Kulturdepartementet kunngjorde 24. april.

- Å støtte opp under frivillig organisasjoners arbeid for å legge til rette for deltakelse for barn og unge på ulike fritidsarenaer, uavhengig av familieøkonomi, er et godt målrettet arbeid for å gi gode oppvekstkår, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kulturdepartementet vil støtte organisasjonenes egne løsninger og i dialog med organisasjonene vektlegge pilotprosjekter og tiltak som er ubyråkratiske og skaper gode løsninger slik at flere barn og unge fra fattige familier får mulighet til å delta i organisert idrett og frivillighet. Frivillighetens eget initiativ gjennom Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge, er et slikt tiltak.