Historisk arkiv

Tar grep for å møte økende ledighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 1000 nye tiltaksplasser slik at det skal bli lettere for arbeidsledige å komme i jobb. Regjeringen foreslår i tillegg endringer i permitteringsregelverket som kommer både bedriftene og arbeidstakerne til gode.

I revidert nasjonalbudsjett gjennomgår regjeringen den økonomiske situasjonen og foreslår nødvendige tiltak for å møte en svakere utvikling i arbeidsmarkedet.  Innen arbeidsmarkedspolitikken foreslås endringer på to områder. 

Foreslår 1000 tiltaksplasser

Regjeringen setter av penger til 1000 nye tiltaksplasser for at arbeidsledige skal komme seg fort i arbeid. Norge har fremdeles Europas laveste ledighet, men den enkeltes og samfunnets velferd er avhengig av at flest mulig er i jobb. 

 Opptrapping med 1000 nye tiltaksplasser er en riktig satsing som vil bidra til at folk ikke blir gående ledige over lang tid. Jeg har forståelse for alle de som nå er bekymret over jobbutsiktene. Men det er viktig for meg å understreke at situasjonen ikke er helsvart – det er hele tiden mange ledige jobber, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. 

Endrer permitteringsreglene

Regjeringen vil gjøre det billigere for arbeidsgiverne å permittere ansatte. Regjeringen foreslår at perioden en bedrift må betale lønn til en permittert i starten av en permittering blir redusert fra 20 dager til 10 dager fra 1. juli 2015. Deretter kan den enkelte søke om dagpenger. Perioden en ansatt kan motta dagpenger under permittering øker fra 26 uker til 30 uker.  

Lønnsoppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen, vil bidra til å dempe utslagene i produksjon, sysselsetting og arbeidsledighet av lavere etterspørsel fra oljenæringen. Oppgjørene så langt i år peker i retning av en moderat lønnsvekst i 2015.

 Den omstillingsperioden som vi nå er inne i betyr utfordringer for mange arbeidsgivere og arbeidstakere. Regjeringen bidrar til å lette omstillingene gjennom flere tiltakspasser og endringer i permitteringsregelverket. Partene har på sin side bidratt med et moderat lønnsoppgjør. Slik opprettholder vi sammen norsk konkurransekraft og trygger norske arbeidsplasser, sier statsråden.