Historisk arkiv

Oppretter senter for forskning på høyreekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2015

– Vi er opptatte av å finne gode tiltak for å forebygge terrorisme og spredning av høyreekstremisme. Derfor vil vi styrke forskningen på dette området, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Etter terrorangrepet 22. juli 2011 er det økt behov for kunnskap om høyreekstremisme og formidling av slik kunnskap. På en pressekonferanse 4. januar 2015 varslet statsminister Erna Solberg og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at regjeringen ønsket å opprette et senter for forskning på høyreekstremisme og lignende fagfelt. 

Forskningen bør sees i sammenheng med annen relevant forskning på for eksempel ekstremisme, radikalisering, terrorisme og hatkriminalitet. Bevilgningen vil fra og med 2016 utgjøre 10 millioner kroner årlig. Pengene forvaltes av Norges forskningsråd. 

Regjeringen skal også opprette et informasjonssenter om 22. juli i regjeringskvartalet. Regjeringen styrker derfor både forskningen og formidlingen av kunnskap om dette feltet.  

Redusert foreldrebetaling i barnehager

1. mai 2015 ble det billigere barnehager for familier med lav inntekt. Den nye ordningen gjør at foreldrebetalingen for det første barnet maksimalt utgjør 6 prosent av familiens samlede inntekt, med maksimalprisen som et øvre tak. Alle familier med en samlet inntekt under 473 000 kroner vil ha rett til billigere barnehage. I forbindelse med innføringen av denne ordningen foreslår regjeringen å øke rammetilskuddet til kommunene med en engangsbevilgning på 41,7 millioner kroner. 

– Ordningen gir også de med lav inntekt en reell mulighet til å ha barna i barnehagen, og den gjelder over hele landet. På grunn av at det nye systemet blir innført midt i barnehageåret, foreslår vi å øke overføringene til kommunene slik at det blir lettere for dem å innføre ordningen, sier Røe Isaksen. 

Lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsordningen for bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 6 millioner kroner. Det vil gjøre at bedriftene kan hjelpe flere med for eksempel norskopplæring, ekstra oppfølging i arbeidet eller annen tilrettelegging slik at de består fagprøve eller kompetanseprøve ved endt læretid. 

Tilskuddet er målrettet og treffer de elevene som trenger ekstra tiltak for å fullføre fagutdanningen. Det er svært høy gjennom­førings­grad blant disse ungdommene. 

– Dette er et viktig tiltak for å få flere til å fullføre fagutdanningen. Av dem som får denne ekstra hjelpen, er det svært mange som faktisk ender opp med et fagbrev i hånda. Derfor er det viktig at ordningen er godt finansiert, sier kunnskapsministeren. 

Andre styrkinger i revidert nasjonalbudsjett for Kunnskapsdepartementet

  • Regjeringen foreslår å bevilge 2 398 millioner kroner til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, i 2015. Dette er en økning på 344 millioner kroner fra vedtatt budsjett for 2015. Økningen skyldes endringer i valutakursen og etterberegninger av kravet til Norges kontingent for 2013.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til planlegging av fremtidig campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Nybygget er planlagt på Øya i Trondheim.
  • Regjeringen foreslår å bevilge penger til 24 studieplasser i ingeniørfag (undervannsteknologi) i regi av Høgskolen i Bergen (HiB). Studiet er desentralisert og tilbys i Florø.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 5,3 millioner kroner til reparasjon av værradaren Trolltind på Andøya, som ble skadet av uvær og lynnedslag i vinter. Værradaren overvåker nordlige områder av Nordland og Troms, og er svært viktig for værvarslingen i dette området.

Revidert nasjonalbudsjett 2015