Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

5 millioner til Nasjonal støttegruppen etter 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli spiller en viktig rolle for mange som var rammet og berørt av hendelsene 22. juli. Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til støttegruppens arbeid.

–Vi vet det tar tid å bearbeide traumatiske opplevelser. Det er derfor viktig at rammede etter henvendelsene 22. juli får god og langsiktig oppfølging. Støttegruppen er et godt supplement til offentlige tjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Terroraksjonene 22. juli rammet mange mennesker over hele landet. Støttegruppen har en viktig oppgave med å være et samlet kontaktpunkt mot myndighetene. Støttegruppen er åpen for alle som ble berørt, og arrangerer blant annet møteplasser hvor man kan dele sine opplevelser og erfaringer.

Tilskuddet behøver ikke bare være helserelatert, men kan også dekke annen aktivitet og kontakt med myndighetene.