Historisk arkiv

Utvider Framsentret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har vedtatt å sette i gang utvidelsen av Framsentret i Tromsø allerede fra høsten 2015.

Regjeringen har vedtatt å sette i gang utvidelsen av Framsentret i Tromsø allerede fra høsten 2015.
Fiskeriministeren og klimaministeren er utålmodige og ivrige etter å utvide Framsenteret i Tromsø. Byggingen starter allerede til høsten.

- Framsenteret fyller en viktig rolle med å koble forskere innen klima, miljø, polarforskning og marine ressurser. Nye marine næringer og bioøkonomi vil bli et viktig bein å stå på for Norge i fremtiden. Å samle gode forskningsmiljøer er viktig for å styrke Norges rolle som kunnskapsledende på marin forskning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Framsenteret består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. I 2015 er senteret involvert i 76 prosjekter.

- Det er et stort behov for et nytt bygg som både kan styrke samarbeidet mellom de norske forskningsmiljøene og huse våre internasjonale samarbeidspartnere. Nybygget som er vedtatt vil ha rom for nærmere 200 ansatte. Dette er nesten dobbelt så mye plass som i dag, sier fiskeriminister Aspaker.

Regjeringen har gitt en oppstartsbevilgning på 25 millioner kroner over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med byggestart høsten 2015.