Prop. 120 LS (2014–2015)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Regjeringa sitt forslag til endringar i skatte- og avgiftsreglane i Revidert nasjonalbudsjett 2015 framgår av Prop. 120 LS (2014-2015) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Regjeringa vil utvide overgangsordninga for uføre. Vidare foreslår Regjeringa avgiftsendringar som vil gi insentiv til bruk av klimavennleg drivstoff. Regjeringa har òg sett i gang ei reform for å få ei betre og meir effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Regjeringa foreslår òg enkelte andre, mindre endringar i skatte- og avgiftsreglane.»

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget