Historisk arkiv

Regjeringen foreslår nybygg for Framsenteret i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til oppstart av byggingen av et nytt bygg for Framsenteret i Tromsø. Det går fram av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som er lagt fram i dag.

-Dette er en stor dag for Framsenteret. Regjeringen styrker med dette kunnskapsoppbyggingen om klima og miljø i nord. Vi styrker også Norges ledende rolle internasjonalt i nordområdene, og vi befester Tromsø som verdens arktiske hovedstad, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Tverrfaglig forskningsmiljø

På Framsenteret samarbeider 21 norske institusjoner om å framskaffe ny kunnskap som er viktig for å møte klima - og miljøutfordringene i nordområdene. Dette krever tverrfaglig forskning med kopling mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap, og samarbeid på tvers av institusjonsgrenser. Samlokalisering er derfor helt sentralt.

-Bedre kunnskap om klima og miljø er helt vesentlig for vår forvaltning, for vår tilpasning til klimaendringene som kommer og for nærings- og samfunnsutviklingen i nord, sier Tine Sundtoft.

Framsenteret huser i tillegg viktige internasjonale sekretariater som Norge er vertskap for, som Arktisk Råd og North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO). I april ble det også besluttet å lokalisere det internasjonale urfolkssekretariatet på Framsenteret.

190 nye plasser og passivhus-standard

Dagens bygg har 250 arbeidsplasser. Tilbygget vil gi plass for ytterligere 190 medarbeidere innen forskning og forvaltning, pluss noen laboratorie- og spesialrom. Dermed blir det plass til alle som har ønsket lokalisering i senteret.

Statsbygg har prosjektert nybygget og er også byggherre og utleier. Det skal bygges energi-effektivt, tilsvarende den kommende passivhus-standarden. Byggestart blir til høsten, og innflytting vil skje rundt 22 måneder etter byggestart. Totalkostnaden, den såkalte ”styringsrammen”, er 433 mill. kr., og fordeles over flere år. Bevilgningene blir gitt over Statsbyggs budsjettkapittel på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Sundtoft og Aspaker
Klima- og miljøminister Sundtoft og fiskeriminister Aspaker feiret i Tromsø at regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til oppstart av byggingen av et nytt bygg for Framsenteret i Tromsø Foto: Erik Aasheim, KLD

Les mer om Framsenteret her.