Prop. 121 S (2014-2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen 2016

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget