Prop. 95 S (2013–2014)

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken