Prop. 95 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget