Meld. St. 14 (2014-2015)

Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Meldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for. Meldingen varsler også en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene, og omtaler hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil kunne påvirke det regionale folkevalgte nivået.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget

Følg saken