Høring - nye oppgaver til større kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med at nye oppgaver skal overføres til kommunene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016