Prop. 45 L (2015–2016)

Endringar i kommuneloven (avvikling av samkommunemodellen)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i kommuneloven ved at kapittel 5 B om samkommunemodellen foreslås opphevet. Eksisterende samkommuner får inntil 1. januar 2020 på å avvikle seg.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saka