Historisk arkiv

Oppstart av kommunereformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag går startskuddet for kommunereformen. Nå får fylkesmennene i oppdrag å legge til rette for lokale prosesser. Også KS blir invitert til å bistå i reformprosessen.

Stortinget har sluttet seg til hovedelementene i kommunereformen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gir i dag fylkesmennene oppdraget med å starte arbeidet med kommunereformen. Fylkesmennenes rolle blir å legge til rette de regionale prosessene der alle kommuner skal vurdere om kommunegrensene er tilpasset morgendagens utfordringer.

- Fylkesmannen kjenner utfordringene i fylket og i den enkelte kommune, og er derfor godt egnet som tilrettelegger og koordinator i de prosessene som skal gjennomføres lokalt og regionalt, sier statsråd Sanner.

Også KS får i dag en formell invitasjon til å samarbeide om kommunereformen.

- Jeg vil be fylkesmennene om å samarbeide med KS regionalt. Regjeringen ser på KS som en sentral aktør i kommunereformen, det er derfor naturlig å invitere KS regionalt til å samarbeide med fylkesmannen om gjennomføringen, sier Sanner.

KS kan søke midler til å styrke grunnlaget for å kunne arbeide aktivt med lokale/regionale reformprosesser.

Over sommeren vil statsråden invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Ifølge Kommunal rapport er 110 kommuner allerede i gang med arbeidet.

- Flere kommuner har selv prisverdig tatt aktivt grep og er allerede i gang med diskusjoner. At så mange av kommunene er fremoverlente og viser lokalt lederskap danner godt grunnlag for reformarbeidet, sier Sanner.

Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen
Invitasjonsbrev til KS om å delta i reformprosessen

Les mer om kommunereformen på www.kommunereform.no