Historisk arkiv

Ekspertutvalgets delrapport: Kriterier for god kommunestruktur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

31. mars la ekspertutvalget fram delrapporten Kriterier for god kommunestruktur. I rapporten har utvalget angitt kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens oppgaver, samt prinsipper og kriterier for en robust kommuneinndeling som gir en enhetlig og oversiktlig forvaltning i kommunen.

Kriteriene skal benyttes på lokalt, regionalt og sentralt nivå som et grunnlag for å vurdere kommunesammenslåing og en ny kommunestruktur. Kriteriene skal i sum ivareta kommunenes fire funksjoner som

  • myndighetsutøver
  • demokratisk arena
  • tjenesteyter
  • samfunnsutvikler

 

Les ekspertutvalgets delrapport: Kriterier for god kommunestruktur (pdf)