Historisk arkiv

Foreslår å avvikle samkommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det blir ikke mulig å etablere nye samkommuner, og dagens samkommuner må være avviklet innen 2020. Dette foreslår regjeringen i et nytt lovforslag. I dag sendes forslaget til Stortinget.

- Det er viktig at kommuner har solide fagmiljøer som kan håndtere lovpålagte oppgaver og tilby gode tjenester til innbyggerne. Hvis kommuner trenger å samarbeide på så mange tjenesteområder som det samkommunen gir mulighet for, er det et bedre alternativ å slå seg sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samkommunen er en samarbeidsmodell for kommuner og fylkeskommuner. Modellen er hjemlet i kommuneloven og legger til rette for samarbeid om å utføre lovpålagte oppgaver.

Hvis Stortinget vedtar lovforslaget blir det ikke anledning til å etablere nye samkommuner. Samkommuner som eksisterer i dag, må avvikles innen 1. januar 2020.

Det finnes i dag kun to samkommuner i Norge. Innherred samkommune er et samarbeid mellom Verdal og Levanger.  Midtre Namdal samkommune er et samarbeid mellom Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes. Begge samkommunene ligger i Nord-Trøndelag.

Lovforslaget var på høring våren 2015.