Historisk arkiv

Muligheter for kommuner som er på vei mot sammenslåing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. juli er fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Mange kommuner har fattet sine endelige vedtak, og har sendt disse til fylkesmennene. Noen kommuner er ikke helt ferdige med prosessen, eller kom sent i gang. Disse vil få mulighet til å fullføre prosessen i løpet av høsten, og komme med i regjeringens forslag til endringer i kommunestrukturen våren 2017.

– Vedtakene hittil viser at det vil bli flere kommunesammenslåinger under kommunereformen, enn det har vært siden 1967 sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Mange kommuner ser at de vil stå sterkere sammen og har fattet vedtak om å bygge ny kommune. Samtidig er det noen kommuner som er i prosess, men som ikke har kommet helt i mål, blant annet fordi de trenger mer tid til å områ seg etter at naboene har fattet sine vedtak.

– Jeg mener det er svært viktig at vi får med de kommunene som ønsker en sammenslåing i denne reformperioden. Jeg ber derfor fylkesmennene om å ha tett dialog med kommunene for å sikre at alle kommuner som er på vei kommer i mål i tide, sier Jan Tore Sanner.

Flere steder i landet er det lagt til rette for slike prosesser allerede. Kommuner som fatter vedtak etter 1. juli vil bli omfattet av vurderingene og forslagene i proposisjonen som legges fram for Stortinget våren 2017.

– Det er viktig at kommunene er klar over at de gunstige økonomiske virkemidlene som ligger i denne reformen, kun vil gjelde i denne reformperioden. Det kan ikke forventes like rause ordninger senere, sier Jan Tore Sanner.

Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen 1. juli

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00