Historisk arkiv

Bedre ordning for å erstatte ferger med bro eller tunnel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Rundt i landet ønsker mange fastlandsforbindelser for å gi innbyggere og næringsliv en enklere hverdag. Nå legger vi bedre til rette for flere bro- og tunnelprosjekter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 2016 foreslår regjeringen en fergeavløsningsordning for fylkesveier.

Ordningen vil legge til rette for at flere bro- og tunnelprosjekter kan realiseres. - Vi håper det vil stimulere til vekst i kystkommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen ønsker å gi fylkeskommunene mulighet til å bruke penger som i dag går til ferjedrift, til å finansiere broer og undersjøiske tunneler som erstatter eller forkorter fergestrekninger. En slik ordning har hittil bare eksistert for riksveier. Nå foreslår regjeringen at den også skal gjelde fylkesveier. 

- Den nye ordningen vil knytte kommuner og områder sammen og vil komme både innbyggere og næringsliv langs kysten til gode. God kommunikasjon er god distriktspolitikk. Vi håper dette vil stimulere til vekst og økt verdiskapning i kystkommunene, sier Sanner.

Ordningen vil fungere slik at fylkeskommuner som erstatter eller forkorter et ferjesamband med en bro eller tunnel, får beholde midlene ferjen utløser i inntektssystemet i inntil 30 år etter at ferjesambandet er lagt ned, eller like mange år som ordningen for riksveier. Midlene de brukte til ferge kan brukes til å delfinansiere broen eller tunnelen.

Det vil være Samferdselsdepartementet som vurderer hvilke prosjekter som kan ta den nye finansieringsordningen i bruk.

Midler til eksisterende prosjekter i 2015

I revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen tilsammen 4,9 millioner kroner til ferjeavløsning i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Troms fylkeskommuner i 2015. Disse fylkene har fergeavløsningsprosjekter på veier som ble omgjort til fylkesveier i 2010. Da fergeavløsningsmidlene ble lagt inn i fylkeskommunenes rammetilskudd i 2015, tapte disse fire fylkene på det.

De ekstra midlene kompenserer for dette i 2015 og videreføres i 2016. Prosjektene som fylkeskommunene overtok fra staten i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010, vil få fergeavløsningsmidler i 15 år.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00