Historisk arkiv

Styrker dialogen med samiske interesser ved næringsutvikling i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Det er viktig at samiske interesser fremmes på en profesjonell måte og at de kommer tidlig i dialog med ulike næringsinteresser på krevende saker, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å styrke dialog og bistand til samiske interesser ved næringsutvikling i nord med 1 million kroner.

Nordområdene er rike på naturressurser og flere næringer har ulike interesser i områdene. Dette kan tidvis føre til konflikter.

- God håndtering av vanskelige saker gjør det mulig å finne gode løsninger, også der det er ulike interesser. Det er viktig for oss at samiske interesser fremmes på en god måte og at de kommer tidlig inn i sakene, sier Sanner

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke Sametingets grunnbevilgning med 1 mill kroner til samiske institusjoner og organisasjoner som bistår samiske interesser.

- Midlene skal gå til å fremme samiske interesser i saker som utnyttelse av naturressurser og andre inngrep i tradisjonelle samiske områder. Det er opp til Sametinget å fordele midlene, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00