Prop. 119 S (2014–2015)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget