St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

For budsjettåret 2006 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget