Ot.prp. nr. 21 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget