Revidert nasjonalbudsjett 2017

11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Barne- og likestillingsdepartementets pressetelefon: 97 77 36 34

Pressemelding:

Forsvarsdepartementets pressetelefon: 23096011 - fdinfo@fd.dep.no

Pressemeldinger:

Kunnskapsdepartementets pressetelefon: 22 24 77 07, e-post: kdinfo@kd.dep.no

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 22 24 91 40