Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Økt bevilgning til objektsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 25 millioner kroner til objektsikring i 2017.

Riksrevisjonen har i en rapport fremmet kritikk mot blant politiets objektsikring, og det foreslås å bevilge 20 millioner kroner til dette i 2017. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 5 millioner kroner for å forbedre sikkerheten i Nødnett.

– Regjeringen tar dette på største alvor, og foreslår derfor midler til å iverksette snarlige tiltak for å bedre grunnsikringen av enkelte objekter, sier justisminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Objektsikring er en lovpålagt oppgave, og det stilles krav til permanent grunnsikring av objekter som utøver kritiske funksjoner for samfunnet og er viktige for rikets sikkerhet.