Meld. St. 2 (2016–2017)

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no