Meld. St. 2 (2016–2017)

Revidert nasjonalbudsjett 2017 — Foreløpig utgave

Følg meldingen videre på www.stortinget.no