Historisk arkiv

Norge øker støtten til Tunisia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen foreslår å øke innsatsen i Tunisia med ti millioner kroner. Det er viktig at Tunisia lykkes med å befeste demokratiet og å stå fram som et positivt eksempel i en urolig region, sier utenriksminister Børge Brende.

Med denne økningen er det satt av totalt 40 millioner kroner til Tunisia i 2017. De prioriterte innsatsområdene for norsk utviklingsbistand til Tunisia er godt styresett, inkluderende økonomisk utvikling og jobbskaping samt menneskerettigheter og demokrati.

Tunisia er et mellominntektsland men har i en overgangsfase behov for internasjonal bistand for å gjennomføre viktige politiske og økonomiske reformer for å styrke statsinstitusjonene og skape økonomisk vekst og sysselsetting.

- Vi må bistå Tunisia i innsatsen med å skape en bedre hverdag for de som bor der, og fordi økt stabilitet i regionen er viktig både for nabolandene og Europa, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Børge Brende besøkte Tunisia 2. og 3. mai. Han møtte president Essebsi og utenriksminister Jhinaoui. Blant temaene som ble diskutert var bilateralt samarbeid og den politiske situasjonen i regionen.