Prop. 130 LS (2016–2017)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
Førebels utgåve

Følg proposisjonen på Stortinget