Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Nytt sykehus i Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å gi Helse Sør-Øst lån for å bygge nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

– Dagens sykehus har en dårlig teknisk tilstand og ikke tilstrekkelig kapasitet. Det er behov for et nytt og større sykehus for å møte befolkningen i Vestre Viken sitt framtidige behov for spesialisthelsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Regjeringen mener det nå er viktig å gi Helse Sør-Øst sikkerhet for den videre framdriften for etablering av nytt sykehus i Drammen. Regjeringen foreslår derfor å bevilge lån til nytt sykehus på Brakerøya i Drammen med 70 millioner kroner i 2017 og en låneramme på 8,46 milliarder kroner, som utbetales i perioden 2017–2024.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett