Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017:

Skattelettelse for pensjonister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen å gi nye skattelettelser til pensjonister. – Regjeringen ønsker at pensjonister skal ha en god inntekt å leve av, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen foreslår en skattelettelse for pensjonister på 840 millioner kroner på årsbasis. Det utgjør rundt 1 000 kroner per pensjonist i gjennomsnitt. I forslaget øker satsen i minstefradraget for pensjon med 2 prosentenheter, fra 29 prosent til 31 prosent. Øvre grense øker fra 75 000 kroner til 81 200 kroner. Forslaget betyr at pensjonister får beholde mer av inntekten sin. Forslaget vil først og fremst gi en skattelettelse til personer med pensjon som hovedinntekt.

De med pensjon inntil litt over minstenivå betaler ikke skatt av pensjonen på grunn av et særskilt skattefradrag for pensjon. De som kombinerer lønn og pensjon, og som allerede har minstefradrag tilsvarende fullt minstefradrag for lønn, vil heller ikke få en skattelettelse.

Regjeringen foreslår at endringen skal gjelde fra og med inntektsåret 2017. For pensjonister som endrer skattekortet sitt, vil endringen få virkning med en gang. Hvis ikke, vil de få skattelettelsen ved skatteoppgjøret for 2017.