Prop. 142 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 — Tillegg til Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget