Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Nytt fengsel i Agder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen sørger for rekordmange nye fengselsplasser og etablerer 300 nye fengselsplasser i Agder.

– Med dette har regjeringen klart å etablere et rekordhøyt antall fengselsplasser, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

– Siden regjeringen tiltrådte har vi fått nærmere 500 nye fengelsplasser. Med de tre hundre nye er vi oppe i nesten 800 nye plasser. Dette er et viktig bidrag til et tryggere Norge, sier Amundsen.

Siden regjeringen tiltrådte i 2013 er det opprettet

  • 65 nye plasser ved å utvide eksisterende fengsler, herunder en ny ungdomsenhet
  • 181 nye plasser ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg og Ullersmo fengsel
  • leie av 242 plasser i Nederland.

Regjeringen har også økt kapasitet for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. 300 nye plasser i Agder vil etter planen kunne tas i bruk medio 2020.

Regjeringen foreslår oppstart av byggeprosjekt med nytt fengsel i Agder i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017. Det etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon legges til avdelingen i Mandal. Nye Agder fengsel skal bidra til å dekke behov for kapasitet til straffegjennomføring for å unngå soningskø og sikre at politiet får nok varetektsplasser.

Rekordmange fengselsbetjenter uteksamineres

Regjeringen vil ha godt kvalifiserte fengselsbetjenter i det nye fengselet og foreslår derfor å bruke 19,7 mill. kroner i 2017 til å øke opptaket ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter i 2017. Opptak av tre ekstra klasser kommer i tillegg til syv klasser som allerede er tatt opp i 2017.

Rekordmange fengselsbetjenter, 250, vil være ferdig utdannet i 2019-2020 når fengslene i Mandal og Froland står ferdige.