Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Regjeringen styrker politidistriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner til investeringer i kjøretøy og utstyr i politidistriktene.

– Politiet trenger moderne utstyr for å gjøre en god jobb. Dette forslaget vil bidra til å modernisere politiet og styrke politidistriktene, sier justisminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Styrket operativ innsatsevne og beredskap

Det har over tid bygget seg opp et betydelig investeringsetterslep i politietaten.  

– Det er særlig nødvendig å fornye kjøretøyene i politiet. Nærpolitireformen og økte krav om responstid gjør det enda viktigere å ha en god, moderne utstyrt og velfungerende bilpark, konstaterer Amundsen. 

– En oppgradering av politidistriktenes bilpark vil samtidig bedre politiets operative innsatsevne og beredskap, sier Amundsen. 

Mer og bedre tjenester på stedet

Forslaget innebærer også at politiet kan investere i PC-er til bruk av politijurister og etterforskere og mobiltelefoner til polititjeneste­menn. Det vil gi politidistriktene mulighet til å ta i bruk oppdatert teknologisk utstyr, og etterforske og utføre mer og bedre tjenester på stedet.  

– Dette bidrar også til bedre oppfyllelse av målene i nærpolitireformen, påpeker Amundsen.